Istnieje wiele efektywnych metod odchudzania. Warto zapoznać się z możliwościami redukcji wagi i poradzenia sobie z nadmiernymi kilogramami. Dieta to nie tylko utrata wagi ciała, poprawa rokowań zdrowotnych, ale przede wszystkim – lepsze samopoczucie. Na rynek wchodzi cała masa diet, które okazują się interesujące i mogą być bez większych trudności zaimplementowane w tej chwili. Warto zapoznać się z istniejącymi rozwiązaniami dla naszego zdrowia.

Cele współczesnej dietetyki – podejście psychologiczne

Twórcy współczesnych diet mają przede wszystkim zamiar modyfikacji diet pod kątem przestrzegania zaleceń. Doświadczenia pokazują, iż istnieją bardzo poważne problemy z przestrzeganiem tzw. compliance, czyli podatności osób przebywających na diecie na zalecenia zeń płynących. Niestety, ale wiele diet odchudzających nie uwzględnia między innymi różnic psychologicznych pomiędzy osobami znajdującymi się na niej oraz nie traktuje poważnie kwestii braku motywacji, zniechęcenia, czy też zwyczajnej rutyny. Współcześnie skoordynowane plany dietetyczne skupiają się więc na możliwościach zastosowania wstępnej konsultacji psychologicznej w celu stworzenia profilu psychologicznego i na tej podstawie dopasowania optymalnych parametrów. Nowoczesne diety, jak dieta dąbrowskiej coraz częściej poprzedzane są konsultacjami psychologicznymi z kontrolą kliniczną w dłuższej perspektywie.

 

Doświadczenia prezentowane przez Instytut Dietetyki i Fizjologii Człowieka w Heidelbergu wskazują jednoznacznie na fakt, iż u 35% pacjentów poddanych wstępnym konsultacjom psychologicznym, bez opracowanego szczegółowego programu udało się korzystniej sprofilować dietę. Dodatkowym czynnikiem, który wzięto pod uwagę były między innymi konkretne zabiegi motywacyjne oraz konsultacje z osobami zajmującymi się coachingiem dietetycznym. Redukcję wagi ciała i jej utrzymanie w follow-upie 3 letnim wykazano u 54% uczestników! Jest to olbrzymi sukces, szczególnie patrząc na przejściowość większości kuracji dietetycznych.

Dlaczego tracimy motywację do odchudzania?

Badania na ten temat starają się ogniskować uwagę badaczy na istotne czynniki związane z osią hormonalną, w którą zaciągnięte są jelita. Powszechnie wiadomo, że w przewodzie pokarmowym istnieją liczne hormony i, choćby hormony inkretyonwe o zmiennym działaniu na fizjologię przewodu pokarmowego. Oreksyny oraz substancje hamujące łaknienie mogą także wykazywać wpływ na psychologię człowieka, przede wszystkim przez układ ciała migdałowatego, szyszynki, przysadki mózgowej oraz dopaminergicznych ognisk w okolicach siodła przysadki mózgowej.

Czy istnieją sposoby wpływania na osie hormonalne?

Badania objęły między innymi CGRP oraz białka z rodziny VIP, czyli jednego z peptydów dwunastniczych. Okazało się, że niewielkie ilości uwolnionych peptydów w jelitach jednoczasowo modyfikują aktywność ścieżek w obrębie okolic ciała migdałowatego i układu limbicznego. Środki anamnestyczne zlokalizowane w obrębie układu limbicznego mogą wpływać istotnie na procesy fizjologiczne związane z potrzebami pokarmowymi, a szczególnie motywacjami do spożywania pokarmów.

Bardzo ciekawą koncepcją, która byłaby w stanie ograniczyć konieczność stosowania kuracji, takich jak dieta dąbrowskiej może być próba zastosowania DBS, czyli głębokiej stymulacji mózgu w okolicach jąder pnia mózgu oraz podwzgórzu, jako jednym z ważniejszych środków pozyskiwania pokarmów.